FMT AB är ett litet företag,
men det vi gör är desto viktigare!

Fukt och fuktskador ger ofta hälsoproblem och kan vara kostsamma att åtgärda. Förebyggande arbete är därför ofta en bra investering och likaså att åtgärda skadan i så tidigt skede som möjligt.
FMT AB har länge arbetat med fuktrelaterade skador i fastigheter och vi specialicerar oss på ventilation, fuktskador och mögelsanering. Sedan 2016 samarbetar vi med Trygghetsvakten som certifierad installatör av deras produkter för avfuktning av vind och krypgrund. Vi är också återförsäljare och installatörer av Airmove som tillhandahåller ventilation för självdragshus. Med andra ord så ser vi till att miljön i ert hus är så bra som möjligt. Kontakta oss nu för kostnadsfri rådgivning.