Mögelsanering

Vid fuktskador kommer ofta mögel och ibland rötsvamp som följd. Fukt i hus och framförallt mögel påverkar hälsan negativt vilket innebär att fukt och mögelangrepp altid ska åtgärdas i villor eller andra fastigheter. Fuktskador skall alltid torkas upp så fort som möjligt och därefter se till att ytterligare fuktskador förhindras.

FMT AB hjälper er både med sanering och förebyggande arbeta vad gäller fuktskador och mögel. Vi är certifierade som ”Behörig installatör”, av Trygghetsvakten AB. Med Trygghetsvaktens avfuktare för krypgrund och vind kan vi säkerställa att er fastighet inte utsätts för fuktskador efter att vi utfört upptorkning och mögelsanering.

 

Fakta om fuktskador

Fukt vill du helst undvika att få in i huset. Trots detta är det väldigt vanligt att detta händer. Själva fukten i sig är inte skadlig mot huset så länge du blir av med den snabbt. Hinner fukten angripa huset under en längre tid kan det uppstå många olika skador som följd. 

 

Mögel

En vanlig skada som uppstår efter en längre tid av fukt är mögel. Mögel är ett samlingsnamn för en rad olika typer av svampar. Det finns både farligt och ofarligt mögel, mögelost är inte farligt medans svartmögel är farligt. Nu finns det dock ingen risk för att den typen av mögel som finns i mögelosten ska angripa ditt hus utan det är oftast de skadligare varianterna som gör detta. 

Mögel kan lätt orsaka skador på de boende i huset vilket i vissa fall kan vara livslånga. Ju längre du vistas i ett hus som är angripet av mögel desto större är risken att de boende i huset får skador. 

I Sverige är 40% av alla krypgrunder angripna av mögel och för Vindar är den siffran 70%. Detta är en väldigt stor mängd hus och de flesta av husägarna är helt ovetandes. Även fast mögel har en väldigt karekteristik doft, sprider den sig inte alltid så pass mycket att den märks av. Speciellt inte om det är uppe i någon vrå på vinden eller nere i ktrypgrudnen.

Röta

Röta är, som mögel, en typ av svamp som i första hand orsakas av fukt. Rötan börjar växa på det angripna området och äter upp cellulosan i virket som i sin tur gör att det börjar förfalla och ruttna. 

Röta är den absolut vanligaste fuktskadan som hushåll i Sverige utsätts för. Tillskillnad från mögel så behöver inte rötan ha fukt för att överleva utan kan enkelt transportera nytt fukt till platsen vilket gör att den växer oerhört snabbt.

Vill du veta ifall ditt hus är angirpet av fukt eller har fått fuktskador? Friska hus gruppen utför kostnadsfria hembesök där vi går igenom ditt hus. Skulle vi stöta på någonting, som t.ex mögel eller röta, meddelar vi dig om detta och ger sedan en offert på vad det skulle kosta att bekämpa det. Utöver offerten kommer vi även med förslag på andra lösningar. 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning om du misstänker att ditt hur är fuktskadat eller vill förhindra fuktskador.