073 047 12 30 info@fmt-ab.se

FMT AB är ett litet företag,
men det vi gör är desto viktigare!

Fukt och fuktskador ger ofta hälsovådliga problem och är många gånger kostsamma att åtgärda. Förebyggande arbete är därför ofta en bra investering och likaså att åtgärda skadan i så tidigt skede som möjligt.

För att insatta åtgärder ska få avsett resultat krävs det att de inblandade aktörerna förstår den fuktmekanik som ligger bakom skadan, hur den ska åtgärdas och vilka material och system som är lämpliga.
Vi innehar:
”Säker grund Certifikat”, utfärdat av Fuktspärrteknik AB.
”Behörig installatör”, utfärdat av Trygghetsvakten AB

Vi innehar:
Säker grund Certifikat”, utfärdat av Fuktspärrteknik AB och ”Behörig installatör”, utfärdat av Trygghetsvakten AB

En person som ser till att ”fukttänket” blir rätt i de olika processerna och att de inblandade hantverkarna samarbetar för att uppnå rätt helhetslösning.

Vi ser till att logistiken fungerar på arbetsplatsen, du som kund behöver inte hålla i kontakten med alla inblandade hantverkare.

Du får en fuktsäkrad fastighet med beprövade och högkvalitativa system för fuktskydd.

Du kan få hjälp med kringliggande arbeten i eller runt din fastighet och vi dokumenterar arbetet mycket noggrant, detta höjer värdet på din fastighet inför en eventuell försäljning.