073 047 12 30 info@fmt-ab.se

Välkommen till FMT AB, Fryksdalens maskintjänst AB

Vi kommer ut till dig och gör en besiktning/fuktmätning av din fastighet eller skada.  Vi förslår därefter åtgärder och lämnar offert.

  • Dränering, installerar nytt fuktskydd och isolerar källarväggar.
  • Ser till att dagvattnet leds bort på rätt sätt.
  • Installerar fuktskydd på vinden eller i krypgrund.
  • Installerar ventilerade golv.
  • Utför byte av syll.
  • Mögelsanering och mögelskydd.

Vi tar ansvar för hela entreprenaden runt din fastighet, vi har ett nära samarbete med expertis inom fukt och fuktskydd och med duktiga hantverkare inom olika områden och kan på så sätt skaffa rätt kompetens för varje enskilt projekt. Vi sköter och samordnar kontakten mellan alla aktörer inom projektet.

Allt material och alla produkter som vi använder är noga utprovade och avsedda för ändamålet.

Diplomerad anläggare
av enskilda avlopp

Vi utför även markarbeten

Godkänd för stensprängning
genom SIMPLEX